Omna

Niet iedere opdracht is hetzelfde. Zo zal ieder proces zijn eigen loop hebben, iedere buitenomgeving bepaalt het karakter van ons ontwerp. Om toch een globale indruk te geven van een “opdrachtroute” hieronder zo’n verloop van ontwerp tot en met realisatie.

 

1. Onderzoek en afstemming (intake)

Ontmoeting met opdrachtgever op locatie. In dit gesprek worden wensen en ideeën van de opdrachtgever besproken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gewenst gebruik van de buitenruimte en karakteristieke eigenschappen van de plaats. We stemmen af over het specifiek gevoel en karakter van de plaats.

 

 

OMNA onderzoek en afstemming

 

 

2. Plan van aanpak

Opmaak bestandsplan van de bestaande situatie en verzamelen van terreingegevens als basis van het ontwerp. Ook foto’s en een overzicht van bestaand groen horen bij een eerste inventarisatie.

Bij grotere en complexe projecten wordt deze inventarisatie uitgebreid met bijvoorbeeld de inmeting van hoogten in het terrein door een landmeter.

 

 

OMNA Plan van aanpak

 

 

3. Voorontwerp

Op basis van intake en analyse van de basisgegevens maken we een voorontwerp. Dit dient als basis om met opdrachtgever af te stemmen of we gezamenlijk op de goede weg zijn en als opstap naar verdere uitwerking. Referentiebeelden ondersteunen dit voorontwerp ter verduidelijking van materiaalgebruik en sfeer.

 

OMNA voorontwerp

 

 

4. Ontwerpplan

Op basis van afgestemd voorontwerp met opdrachtgever wordt het plan nu gedetailleerder uitgewerkt. Hierbij horen onder andere een voorstel voor de toe te passen materialen en beplanting. Bespreking met opdrachtgever is nu weer aan de orde.

 

 

 

OMNA Ontwerpplan

 

 

5. Beplantingsplan

Rekening houdend met de specifieke eigenschappen van de locatie en de visie vanuit het ontwerp wordt het beplantingsplan nu aan het ontwerp toegevoegd. We maken een totaalplan met plantlijsten en soortaanduiding op.

 

 

 

 

OMNA Beplantingsplan

 

 

6. Technisch uitvoeringsplan

Het technisch uitvoeringsplan dient als leidraad en instrument voor de uitvoerder om het ontwerp om te zetten in realiteit, een levend resultaat. Oppervlaktes, materialen, constructies, visies... er zijn meerdere invalshoeken en wegen mogelijk om het eindontwerp efficiënt, economisch en in overeenstemming te realiseren.

In deze fase wordt eveneens afgestemd over de meest geschikte uitvoerder(s) op de locatie. Het uitvoeringsbudget bepaalt in grote mate op welke wijze het ontwerp wordt uitgevoerd. In principe bespreken we al in een tamelijk vroeg stadium welk budget nodig is voor het gewenste resultaat.

 

OMNA Technisch uitvoeringsplan

 

 

7. Uitvoering

De uitvoering is het vertalen van het ontwerpplan naar de werkelijkheid. We zijn nauw betrokken bij de uitvoering. We staan in voor het selecteren van de geschikte uitvoerder(s) voor de constructie en invulling van de tuin. Tijdens de uitvoering komen we regelmatig ter plaatse en houden we contact met de uitvoerders.

 

OMNA Uitvoering

 

 

8. Na de realisatie

Na de realisatie begint het eigenlijk pas. De tuin moet zich gaan ontwikkelen. Tijdens deze opgroeifase maar ook vaak nog jaren later komen we regelmatig ter plaatse en evalueren we samen met klant en uitvoerder hoe de tuin en beplanting zich ontwikkelen.

 

OMNA Na de realisatie