Omna

omna® ontwerpt de buitenruimte, klein en groot. Gelaagdheid en natuurlijk geïnspireerde beplanting spelen hierbij een grote rol.

Wij ontwerpen tuinen, landschappen, parken en publieke omgevingen. Typerend voor onze ontwerpen is de toepassing van een natuurlijk geïnspireerde beplanting. De gelaagdheid doorheen de seizoenen en onze specifieke kennis op dit gebied zijn hierbij kenmerken. De groeicyclus van de planten zorgt voor een steeds verrassende buitenruimte. Door ieders specifieke inbreng staan wij voor karakteristieke ontwerpen voor zowel kleine tuinen als grotere buitenruimtes.

De kwaliteiten van de locatie en de omgeving hebben een directe invloed op ons ontwerp. Geologische aspecten, landschappelijke geschiedenis en lokale gebruiken spelen een belangrijke rol in het ontwerpproces, de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de buitenruimte zijn bepalend.

Wij maken verrassende ontwerpen die passen binnen het kader van de opdracht, de gebruiker staat hierbij centraal. Onze missie is geslaagd als er een aantrekkelijke buitenruimte is gecreëerd die uitnodigt om in te verpozen en van te genieten doorheen de vier seizoenen.