Omna

Omna geeft vorm aan de buitenruimte, klein en groot. 

De ruimtelijke kwaliteiten, de typerende elementen van een locatie en de omgeving spelen een belangrijke rol in het vormgevingsproces. Maar ook de geschiedenis van het landschap en de regelgeving hebben een directe invloed op ons werk.

We bekijken de mogelijkheden voor een locatie en geven nieuwe contouren, verhoudingen en de situering van bebouwing aan. Daarbij wordt rekening gehouden met hoe dit alles zich ten opzichte van elkaar positioneert. Waar kun je doorkijken en hoe wordt de toegang gemarkeerd? Landschapsstructuren spelen hierbij een belangrijke rol en bepalen mede waar het groen komt en hoe het perceel in te passen is in de omgeving.

Rekening houdend met alle vooraf vastgestelde waarden en de wensen van opdrachtgever maakt omna een ruimtelijk plan. We visualiseren in de vorm van een getekend idee met referentiebeelden zodat je een beeld krijgt van hoe de uiteindelijke leef- of werkomgeving eruit kan gaan zien. Zo wordt de nieuwe realiteit al een beetje tastbaar!

Omna werkt nauw samen met aanvullende disciplines zoals planologen, architecten en juristen om samen een passend ruimtelijk verhaal te creëren. Zo kun je als opdrachtgever rekenen op een compleet en doordacht plan. 

Sta je voor (her)inrichting van een locatie? Bel of mail gerust. Wij zijn er graag met ideeën om te komen tot een helder, creatief ontwerp!